Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında

Kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirmesini sağlamak amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hazırlanan ‘‘Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’’in 17 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yerli Firmalarımızın Projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilmesi, yurtiçindeki imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanması, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde değerlendirilip yönlendirilmesi, yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin atıl kalmaması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ‘‘Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’’in tüm alanlarda etkin bir şekilde uygulanmasının büyük önem arz ettiği ifade edilir.

İlgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için linki tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180217.htm